veteranenoss
Veteranen Oss

Welkom op de site van de Stichting Veteranen Oss.

De stichting is op 4 april 2019 opgericht om de veteranen die woonachtig zijn in Oss en omgeving van dienst te zijn. Daarnaast draagt deze site bij aan het uitdragen van erkenning en waardering die zij verdienen. De stichting heeft als doel:

  • Het zorg dragen voor kameraadschappelijke ondersteuning in het algemeen en in voorkomend geval het ondersteunen van het verwerkingsproces van de veteranen en hun thuisfront in het bijzonder.
  • Het samenbrengen van en het faciliteren van ontmoeting tussen veteranen en hun thuisfront met ander lotgenoten
  • Het behartigen van de belangen en het bevorderen van erkenning en waardering van de veteranen.
  • Samenwerken met- en ondersteunen van de gemeente Oss in de uitvoering van het landelijk en gemeentelijk veteranenbeleid.

In Nederland werd op 11 februari 2012 de Veteranenwet aangenomen.
Met het aannemen van deze wet werd de bijzondere positie van de veteraan wettelijk vastgelegd. De wet regelt de erkenning en de zorg voor veteranen en hun relaties.

De gemeente Oss telt ruim 400 veteranen en daar komen er ieder jaar nieuwe bij. Verder rekent de stichting gepensioneerden en ook actief dienenden tot de doelgroep.
Op deze website vindt u allerlei informatie voor en over veteranen in de regio Oss

Activiteiten
Veteranenoss
18-04-2020   
OPROEP voor deelname Erecouloir 4 mei Amsterdam

04-05-2020   
Dodenherdenking in Oss (volg de ontwikkelingen i.v.m. het corona virus en de herdenking)

05-05-2020   
Veteranendag Wageningen

10-05-2020   
bijeenkomst veteranen

16-05-2020   
coaching dag stichting veteranen 2 can rule

27-06-2020   
Nationale Veteranendag te Den Haag

19-09-2020   
1e veteranendag te Oss

11-10-2020   
bijeenkomst veteranen / gezinsactiviteit

13-12-2020   
bijeenkomst veteranen / einde jaaractiviteit