veteranenoss
Nuldelijn ondersteuning/ veteranenzorg
Veteranenzorg of wel ook genoemd NuldelijnsOnderSteuning (NOS) is een laagdrempelige hulpverlening aan veteranen door een medeveteraan. Deze heeft hiervoor een speciale training gekregen van het Veteranen Instituut.   

Vaak voelt een veteraan door het luisterend oor van een lotgenoot zicht beter begrepen. En ook weet deze de weg naar verdere hulpverlening indien nodig.Ook staat de NOSer open voor gesprekken met de achterban; hij of zij helpt waar het kan. In die zin zal de NOSer zoveel mogelijk bij veteranen bijeenkomsten aanwezig zijn.

Voor vragen, opmerkingen en/of zorg stuur een mail naar Ed Burger, veteranenzorg@veteranenoss.nl.